Philippe Rigollier © Philippe Rigollier
Cameroun CC Alberto Vaccaro
Thomas Mauceri © Thomas Mauceri
Eloi Coly © Yves Monteil
Michèle Rakotoson © Sunjata Koly